wz
   
Shipping Details Přepravní Podrobnosti
International payments are done via PayPal
 
Usually postage 4 EUR .
Mezinárodní platby jsou prováděny prostřednictvím PayPal
 
Obvykle poštovné 4 EUR .