wz

 

 

Bow Processing Time

Doba zpracování

The estimated order completion time is 4 to 10 business days.
(Monday thru Friday)

 

This is an estimated time frame, and subject to change due to unforeseen circumstances.

Odhadovaný čas dokončení objednávky je 4 až 10 pracovních dnů.

 

To je odhadovaný časový rámec, a mohou podléhat změnám v důsledku nepředvídaných okolností.