wz
   
How to order Jak objednat 
It's as easy as 1, 2, 3.

1. Decide which bows you would like
Custom orders are always welcome. If you like the bow, but need in a different size, or would like a different color ribbons, we can always change it. Just let me know what you need.

2.  There is a number and description that goes with each bow

3.For ordering a bow just send me an email

bruuk@seznam.cz

Je to stejně snadné jako 1, 2, 3.

1. Rozhodněte se, které mašličky by jste chtěli.

Vlastní nápady jsou vždy vítány. Pokud se vám líbí mašlička ale třeba v jiné velikosti, nebo byste chtěli jinou barvu stuhy, můžu vždy změnit. Jen mi dejte  vědět, co budete potřebovat.

2. Každá mašlička má své číslo

3. Pro objednání mašliček pište na  email

bruuk@seznam.cz